+48  91 433 74 65

Transport morski na miarę Twoich potrzeb

info@frachtmorski.com

ADSp

OGÓLNE NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE

 

ETG Eurotrading Polska Sp. z o.o. Intermodal pracuje wyłącznie w oparciu o najnowsze wydanie "Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych (ADSp)".W związku z tym obowiązują one jako Ogólne Warunki Handlowe.

 

Zwracamy z naciskiem uwagę na ograniczenie odpowiedzialności cywilnej w punkcie 23 ADSp:

W odróżnieniu od § 461 I 2 HGB (niemieckiego) kodeksu handlowego w powiązaniu z § 431 I i II HGB: ADSp. ograniczają w punkcie 23 ADSp. ustawową odpowiedzialność cywilną za szkody w towarze zgodnie z § 431 HGB za szkody powstałe pod pieczą spedytora do 5,00 euro za kilogram.

W przypadku transportów multimodalych włącznie z transportem drogą morską do 2 jednostek obliczeniowych Specjalnych Praw Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego za kilogram, a ponadto w każdym przypadku szkody bądź zdarzenia szkodowego do1 mln EURO bądź 2 mln EURO lub 2 jednostek obliczeniowych Specjalnych Praw Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego za kilogram, w zleżności od tego, która kwota jest wyższa. Uzupełniając zostaje uzgodnione, że Punkt 27 ADSp (Ogólne Warunki Spedycyjne w Niemczech) nie rozszerza na korzyść zleceniodawcy ani zakresu odpowiedzialności spedytora ani winy osób lub innych podmiotów trzecich w odróżnieniu od przepisów prawnych takich jak art. 25 Porozumienia Montrealskiego, Art. 36 CIM, Art. 21 Porozumienia o przewozie towarów wewnętrznymi drogami wodnymi, Paragraf 660 Kodeksu Handlowego.

 

Miejscem wykonania umowy jest Hamburg. Siedzibą sądu właściwego dla rozstrzygania wszelkich sporów jest Hamburg, ale mamy także prawo do wniesienia powództwa przeciw zleceniodawcy do właściwego sądu w Szczecinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.

 

 Specjalne Prawo Ciągnienia (SPC) (Special Drawing Right) jest sztuczną jednostką walutową, nie będącą przedmiotem handlu na rynkach dewizowych. Została ona wprowadzona w 1969 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IWF). Codzienna aktualna wartość SPC (SDR) jest ustalana i publikowana przez IWF.

 

 

German Freight Forwarders' Standard Terms and Conditions - ADSp -

(The following text is a translation from the German language original. In case of

disputes the German language original of the ADSp are applicable)

Preface

The terms and conditions are recommended for use, starting January 1st, 2003, by the

Federal Association of German Industry, the Federal Association of German Wholesalers

and Exporters, the Federal Association of German Freight Forwarders and Logistics

Operators, the Association of German Chambers of Industrie and Commerce, and the

German Association of Retailers. This recommendation is not obligatory. Contract parties

can formulate different agreements.

1.

Interest of the principal and due care

The freight forwarder shall act in the interest of his principal and fulfil his duties with

due care.

2. Area of application

2.1 The ADSp apply to all contracts for the transportation of goods, irrespective of

whether they concern freight forwarding, carriage, warehousing or other services

common to the forwarding trade; these also include logistical services commonly

provided by freight forwarders in connection with the carriage or storage of goods.

2.2 In the case of forwarding services regulated by sections 453 to 466 of the German

Commercial Law (HGB), the freight forwarder is only responsible for arranging the

necessary contracts required for the performance of these services, unless other

legal provisions take precedence

2.3 The ADSp are not applicable for contracts that deal exclusively with

- packaging,

- the carriage of removal goods and their storage,

- crane lifting, assembly jobs or heavy lift and high volume transports, except for

normal transhipment services of the freight forwarder.

- the carriage and storage of goods to be towed or salvaged.

2.4 The ADSp are not applicable for transport contracts with consumers. Consumers are

natural persons concluding the contract for reasons other than commercial or in

pursuit of their professional activities.

2.5 If trade customs or legal provisions differ from the ADSp, the ADSp take precedence

unless these legal provisions are mandatory.

For contracts of carriage by air, sea, inland waterways or for multi-modal transports

different contractual arrangements may be made in accordance with the terms of

carriage devised for these transports.

2.6 The freight forwarder is authorised to agree to normal standard terms and conditions

of third parties.

2.7 In the relationship between a principal freight forwarder and an intermediate freight

forwarder, the ADSp are deemed to be the general terms and conditions of the

intermediate freight forwarder.

3. Instructions, transmission errors, contents, special type of goods

3.1 Forwarding instructions, other instructions, directives and communications are valid

even if given informally. Subsequent modifications must be specifically identifiable as

being amendments.

The burden of proof for the correct and complete transmission lies with the party

referring to it.

3.2 If statements must be made in writing, they are deemed to having been made in

writing when using electronic data communication or any other machine readable

form for as long as the originator of the message is identifiable.

3.3 The principal must inform the freight forwarder, at the time of giving the instructions,

that the transport contract concerns:

- dangerous goods

- live animals and plants

- perishables

- valuable goods and goods with an inherent risk of theft

3.4 The principal must specify in his instructions addresses, marks, numbers, quantity,

nature and contents of the packages as well as declaring the properties of the goods,

as required by section 3.3, the goods value for insurance purposes and any other

information relevant for the proper execution of the forwarding instructions.

3.5 In the case of dangerous goods, the principal must inform the freight forwarder in

writing - at the time of giving the instructions - of the exact nature of the hazard and, if

appropriate, about precautionary measures. In the case of dangerous goods subject

to the law for the carriage of dangerous goods or other goods, the carriage of which is

subject to specific regulations regarding dangerous goods, their handling or their

disposal, the principal has to make the necessary declarations required for the proper

execution of the forwarding instruction, especially the classification in accordance with

the regulations for dangerous goods.

3.6 The principal must inform the freight forwarder about particularly valuable goods or

goods with an inherent risk of theft (e.g., cash, precious metals, jewellery, clocks andwatches, precious stones, works of art, antiquities, bank or credit cards, valid

telephone cards or other means of payment, bonds, shares and similar, foreign

currencies, documents, spirits, tobacco, entertainment electronics,

telecommunications devices and accessories) and goods with an actual value of € 50

per kg or more well in advance to allow the freight forwarder to decide about

acceptance of the goods and to take measures for a safe and secure execution of the

forwarding job.

3.7 If a forwarding instruction does not comply with the terms stated in sections 3.3 to 3.6,

the freight forwarder has the option to

- refuse acceptance of the goods

- return goods already accepted or to make them available for collection

- ship, transport or store them without the need to notify the principal and to charge

an extra, appropriate fee, if the safe and secure execution of the instruction

causes extra costs.

3.8 The freight forwarder is not obliged to check or supplement the statements made

regarding sections 3.3 to 3.6.

3.9 The freight forwarder is not obliged to check the authenticity of signatures on any

messages or documents relating to goods, nor to check the authority of the

signatories, unless there exist reasonable doubts concerning the authenticity or

authority.

4. Packaging, provision of loading and packaging aids, weighing and checking

4.1 Unless specifically stated, the forwarding instruction does not cover

4.1.1 the packaging of the goods,

4.1.2 the weighing, checking, measures to preserve or enhance the goods and its

packaging, unless this is customary for this kind of transaction,

4.1.3 the provision or exchange of pallets or other loading or packaging aids. If they are not

swapped one-for-one, they are only picked up as part of a new forwarding instruction.

This does not apply if the exchange is intentionally not carried out by the freight

forwarder.

4.2 The services under section 4.1 are charged for separately.

5. Customs clearance

5.1 The instruction for shipment to a destination in another country includes instructions

for customs clearance, if this is necessary for arranging the transport to the place of

destination.

5.2 The freight forwarder is entitled to an extra fee for the customs clearance, over and

above the actual costs incurred.

5.3 The instruction to forward bonded goods or to deliver them free house, authorises the

freight forwarder to effect the customs clearance and to advance customs and excise

duties and fees.

6. Packaging and marking obligation of the principal

6.1 The packages have to be clearly and durably marked by the principal to facilitate their

proper handling, e.g. addresses, marks, numbers, symbols for handling and

properties; old marks must be removed or made illegible.

6.2 In addition, the principal is under obligation:

6.2.1 to mark all packages belonging to the same consignment in such a way that they are

easily recognised as forming one consignment,

6.2.2 to prepare packages in such a way that they may not be accessed without leaving

visible trace (adhesive tape, bands, etc. are only permissible when they are

individually designed or otherwise difficult to imitate; foil wrapping must be thermally

sealed);

6.2.3 in case of a consignment being part of a forwarders consolidation, to group the

individual packages or units of this consignment into larger units if their strap length

(largest circumference plus longest side) is less than 1 metre;

6.2.4 to combine a consignment of hanging garments consisting of several individual units

into wrapped units for easier handling;

6.2.5 to mark packing units with a gross weight of at least 1,000 kilograms with the weight

specification as prescribed for heavy loads to be transported by ship.

6.3 Packages are single packages or units of packages, formed by the principal for the

purpose of being carried according to the forwarding instruction, e.g., boxes,

wireboxes, pallets, handling units, enclosed loading units such as covered wagons,

wagons with tarpaulin covers, semi-trailers, swap bodies, containers or igloos.

6.4 If the packages do not comply with the terms under 6.1 and 6.2, section 3.7 shall

apply.

7. Supervisory duties of the freight forwarder

7.1. At specific interfaces the freight forwarder is under the obligation to:

7.1.1 check packages regarding their quantity, identity and apparent good order and

whether seals and fastenings are intact;

7.1.2 document irregularities (e.g. in the accompanying document or by special notification

7.2 An interface is any point at which the responsibility for the packages is passed on to

another operator/agent or the handing over point at the end of each stage of the

transportation process. 8. Receipt

8.1 Upon request by the principal, the freight forwarder shall issue a certificate of receipt.

With this certificate the freight forwarder confirms the quantity and type of packages,

but not their contents, value or weight. In the case of bulk goods, full loads and such

like the certificate of receipt does not state the gross weight or any other description

of the quantity of the goods.

8.2 As proof of delivery the freight forwarder requests from the consignee a receipt of the

packages as named in the forwarding instruction or other accompanying transport

documents. Should the consignee refuse to sign for the receipt of the goods, the

freight forwarder must request further instructions. If the goods have already been

unloaded at the consignee, the freight forwarder is entitled to regain possession.

9. Instructions

9.1 An instruction remains valid for the freight forwarder until revoked by the principal.

9.2 In the case of insufficient or impractical instructions the freight forwarder may use his

professional judgement.

9.3 An instruction to hold goods at the disposal of a third party can no longer be revoked

after instructions from the third party have been received by the freight forwarder.

10. Freight payment, cash on delivery

10.1 The statement by the principal that the instruction is to be executed freight unpaid or

that the costs are to be paid by the consignee or a third party does not affect his

liability for payment of all charges.

10.2 The statement in section 10.1 does not concern cash on delivery instructions.

11. Deadlines

11.1 In the absence of specific agreements, neither loading or delivery deadlines are

guaranteed, nor the sequence of the handling of goods of the same means of

transport.

11.2 This does not affect the freight forwarder's statutory liability with regard to missing

deadlines.

12. Obstacles

12.1 Obstacles beyond the freight forwarder's control relieve him, for their duration, from

the duties that are affected by these obstacles.

In the case of such obstacles, the freight forwarder or the principal have the right to

withdraw from the contract even if it has already been partially performed.

If the freight forwarder or the principal withdraws from the contract, the freight

forwarder is entitled to the costs which he deemed to be necessary to be incurred or

which were incurred in the interest of the principal.

12.2 The freight forwarder is only obliged within the framework of his ordinary professional

care to advise the principal about legal or official restrictions concerning the shipment

(e.g., import/export restrictions). If, however, the freight forwarder, through public

statements or in the course of negotiations, created the impression that he has expert

knowledge about specific circumstances, he has to act appropriately to this

knowledge and expertise.

12.3 Governmental and/or official acts beyond the freight forwarder's control do not affect

the rights of the freight forwarder towards his principal; the principal is liable towards

the freight forwarder for all claims arising out of such acts. Claims of the freight

forwarder against the state or third parties are not affected.

13. Delivery

Delivery is deemed to have been affected when the goods are handed over to any

person present on the premises of the consignee, unless there are apparent

reasonable doubts about their authority to receive goods on behalf of the consignee.

14. Right to information

14.1 The freight forwarder is obliged to provide the principal with all necessary information,

to inform him, upon request, about the status of the transaction and to provide

information about all transactions so far, however, he is only obliged to reveal the

costs incurred if he acted in the name of the principal.

14.2 The freight forwarder is obliged to pass everything he receives/obtains while acting

for him to the principal.

15. Warehousing

15.1 The choice of warehousing location (own or third party) lies with the freight forwarder.

In case of a third party warehouse the freight forwarder must notify the principal in

writing and immediately of the warehouse company and its address, or, in case of a

warehouse warrant, to mark these on the warrant.

15.2 The principal is at liberty to inspect the warehouse. Objections or complaints about

the storage of the goods must be made immediately. If he does not exercise the right

of inspection, he waves all rights to objections against the storage and warehousing,

for as long as the choice and type of storage complies with the usual professional

care of a freight forwarder.

15.3 Access to the warehouse is only granted to the principal during the normal working

hours of the freight forwarder and in his company.

15.4 If the principal handles the goods (e.g. sample taking) the freight forwarder may

demand that the number, the weight and the status of the goods be inspected

together with the principal. If the principal does not agree to this, the freight forwarder

is not liable for damage discovered later, unless the damage was clearly not caused

by such handling of the goods.

15.5 The principal is liable for all damage caused by him or his staff or agents to the freight

forwarder, other warehouse clients or third parties whilst on the premises of the

warehouse, unless he, his staff or agents are not responsible for such damage.

15.6 In case of inventory discrepancies, the freight forwarder is entitled to balance

shortages and surpluses of the same principal.

15.7 If the freight forwarder has reasonable doubt about the security of his claim upon the

value of the goods he is entitled to set a reasonable time limit for the principal to

either secure the claims of the freight forwarder or to make alternative provisions for

the storage of the goods. If the principal does not comply with this, the freight

forwarder is entitled to terminate the contract without further notice.

16. Offers and Payment

16.1 Offers from the freight forwarder and agreements with him regarding price and

services always refer to specified own services or those of third parties, and to goods

of normal size, weight and nature; they presume normal unfettered transport

situations, unimpeded access, the possibility of immediate on-shipment and that

freight rates, exchange rates and tariffs upon which the quotation was based remain

valid, unless changes could be foreseen under the current circumstances. The note

"plus the usual ancillary charges" entitles the freight forwarder to charge for

supplements and surcharges.

16.2 All quotations made by the freight forwarder are valid only for immediate acceptance

and immediate execution of the relevant task, unless otherwise specified in the

quotation, and when the instructions refer to the quotation.

16.3 In case of a cancellation of or withdrawal from the instruction the freight forwarder is

entitled to the claims in accordance with §§ 415, 417 of the German Commercial Law

(HGB).

16.4 In case of a COD- or other collection instruction being withdrawn retrospectively or if

the money is not paid, the forwarder is still entitled to his collection fee.

16.5 If the consignee refuses to accept a consignment destined for him or, if the delivery

is impossible for reasons beyond the control of the freight forwarder, the freight

forwarder is entitled to the cartage charges for the return of the consignment.

17. Disbursements of the freight forwarder, exemption from third party claims

17.1 The freight forwarder is entitled to reimbursement for outlays which he could

reasonably consider appropriate.

17.2 The instruction to accept incoming consignments entitles the freight forwarder - but

does not oblige him  to advance freight, COD-sums, duties, taxes and other dues in

connection with such consignments.

17.3 The principal has to relieve the freight forwarder immediately of demands regarding

freight, average demands, customs duties, taxes or other dues directed against the

freight forwarder as being agent for or possessor of the goods owned by third parties,

when the freight forwarder is not responsible for such payments. The freight forwarder

is entitled to take reasonable measures appropriate to protect himself. If the

circumstances do not require immediate action, the freight forwarder must request

instructions from his principal.

17.4 The principal must inform the freight forwarder in an appropriate way about all

public/legal obligations, e.g. regarding customs regulations or trademark obligations,

arising from the possession of the goods, unless it may reasonably be deduced from

the quotation of the freight forwarder that he is aware of such obligations.

18. Invoices, foreign currencies

18.1 Freight forwarders' invoices are due immediately.

18.2 The freight forwarder can demand from his foreign principals payment either in local

or German currency.

18.3 If the freight forwarder owes foreign currency amounts, or if he advances sums in

foreign currencies, he can demand payment either in German or in foreign currency.

If he demands payment in German currency, the current exchange rate will be used,

unless it can be proven that a different rate of exchange must be used or was used.

19. Settlement

Claims arising out of the forwarding contract and other related claims may only be set

off against counter claims, if these are undisputed.

20. Lien and retention

20.1 The freight forwarder has a lien on all goods in his possession or other valuables in

connection with any claim, whether due or not for any services for his principal in

accordance with section 2.1. This lien does not exceed the general legal lien which

applies.

20.2 The freight forwarder may exercise his lien for claims arising out of other contracts

with the principal only if they are undisputed or if the financial situation of the debtor

puts the claims of the freight forwarder at risk.

20.3 The time limit of one month as specified in section 1234 of the German commercial

Law is superseded in all cases by a time limit of two weeks.

20.4 If the principal is in arrears, the freight forwarder is entitled, after due notice, to sell

such a portion of the principal's goods in his possession as is necessary, after

appropriate consideration, to meet his claims.

20.5 The freight forwarder is entitled to the usual sales commission on the net proceeds of

the sale when exercising his lien.

21. Insurance of the goods

21.1 The freight forwarder arranges for the insurance of the goods (e.g., transit or

warehousing insurance) with an insurer of his choice if instructed to do so by the

principal before the goods are handed over.

If the freight forwarder cannot effect insurance cover, either due to the nature of the

goods or for any other reason, he must inform the principal without delay.

21.2 The freight forwarder is entitled, but not obliged, to effect the insurance of the goods if

this is in the interest of the principal. The freight forwarder may assume that the

insurance cover is in the interest of the principal, especially when,

- the freight forwarder effected insurance cover for previous freight forwarding

instructions

- the principal declared the value of the goods in his freight forwarding instructions

(3.4).

This assumption for the arrangement of insurance cover may not be made if

- the principal expressly forbids such insurance cover

- the principal is a freight forwarder, carrier or warehousing company.

21.3 The freight forwarder, after due consideration decides the type and scope of the

insurance and arranges the cover at the usual market rates, unless the principal

instructs the freight forwarder differently, specifying the insured sum and the risks to

be covered, in writing.

21.4 If the freight forwarder is himself the insurance policy holder and if he acted for the

account of the principal he is obliged, if requested to do so, he is obliged to provide

information about this in accordance with 14.1. In such a case the freight forwarder is

obliged to invoice the premium for each freight forwarding instruction individually, to

document it and to pay it to the insurer exclusively for this insurance cover.

21.5 The freight forwarder is entitled to a spezial fee, apart from his reimbursements, for

arranging the insurance, handling claims and other administrative tasks in connection

with claims and averages.

22. Liability of the freight forwarder, cession of claims

22.1 The freight forwarder bears liability for all his services (section 2.1) according to legal

regulations. Unless specified otherwise, however, the following shall apply.

22.2 If the freight forwarder is only responsible for arranging the contracts required for the

services requested, his responsibility is limited to the careful choice of such third party

service providers.

22.3 In all cases where the freight forwarder is liable for loss of or damage to goods, his

liability will be in accordance with §§ 429, 430 of the German Commercial Law.

22.4 If §§ 425 pp and 461, section 1 of the German Commercial Law are not applicable,

the freight forwarder is liable for damage resulting from:

22.4.1 - insufficient packaging or marking by the principal or third parties

22.4.2 - agreed or customary outdoor storage

22.4.3 - theft or robbery (§§ 243, 244, 249 German Penal Code)

22.4.4 - Acts of God, weather conditions, failure of appliances or wiring, influence of

other goods, damage by animals, inherent vice

Only, if there is evidence of the freight forwarder being at fault. If the damage could

have arisen from one of the above circumstances it shall be deemed to have arisen

from it.

22.5 If the freight forwarder has a claim against a third party for damage for which he is not

liable, or if the freight forwarder has claims in excess of the sum for which he is liable,

he must, on request, cede such claim to his principal, unless the freight forwarder, by

special agreement, had undertaken to pursue such claims at the cost and risk of his

principal.

The principal may also demand that the freight forwarder cedes all claims against

third parties to him. § 437 of the German Commercial Law remains unaffected.

If the claims of the principal have been met by the freight forwarder or by the

forwarders' insurance, the claim to be ceded is limited to that portion which exceeds

that already paid by the freight forwarder or his insurance.

23. Limitation of liability

23.1 The liability of the freight forwarder for loss of or damage to goods, with the

exception of warehousing on request, is limited:

23.1.1 to € 5 per kilogram of gross weight of the consignment;

23.1.2 in case of damage occurring to goods whilst being carried, the damage is

limited - contrary to section 23.1.1 - to the legally limited maximum amount

specified for this type of carriage;

23.1.3 in case of a contract of multi-modal carriage - including sea transport - to 2

SDR per kg;

23.1.4 to € 1 million or 2 SDR per kg per claim, whichever is the higher.

23.2 If only individual packages or parts of the consignment were damaged or lost, the

maximum liability is calculated on the basis of the gross weight

- of the whole consignment if it is rendered valueless

- of that part of the consignment that is rendered valueless

23.3 The liability of the freight forwarder for damage other than to goods, excepting

personal injury and damage to goods that are not subject of the contract of

transportation, is limited to three times the amount payable for the loss of the

goods, but not more than € 100,000 per event. §§ 431 section 3 and 433 HGB

(German Commercial Code) remain unaffected.

23.4 The liability of the freight forwarder, irrespective of the number of claims per

event is limited to € 2 Millions per event or 2 SDR per kg of lost or damaged

goods, whichever is the greater; in the case of more than one claimant the

freight forwarder's liability is proportionate to their individual claims

23.5 The SDR is calculated in accordance with § 431, section 4 of the German

Commercial Law.

24. Liability limitations in the case of warehousing upon instruction

24.1 The liability of the freight forwarder for loss of or damage to goods in the case of

warehousing upon instruction is limited

24.1.1 to € 5 for each kg gross weight of the consignment,

24.1.2 to a maximum of € 5,000 per claim; if the claim of a principal is based upon the

difference between the nominal and actual inventory (section 15.6) the liability is

limited to € 25,000, irrespective of the number of events causing the inventory

discrepancy. Section 24.1.1 is not affected.

24.2 Section 23.2 applies accordingly.

24.3 In the case of warehousing upon instruction the liability of the freight forwarder for

claims other than for damage to goods, excepting personal injury and damage to

goods that are not subject of the contract of transportation, is limited to € 5,000 per

claim.

24.4 Irrespective of the number of claims arising from an event, the liability of a freight

forwarder is limited to € 2 Millions per event; in the case of more than one claimant

the freight forwarder's liability is distributed amongst them in proportion to their

individual claims.

25. Burden of proof

25.1 The principal must provide evidence that goods of a specified quantity and state were

handed to the freight forwarder in apparent good order (§ 438 German Commercial

Law). The freight forwarder must provide evidence that he delivered the goods as he

received them.

25.2 The burden of proof that goods were damaged whilst being transported (Section

23.1.2) in the means of transport lies with the party claiming such damage. If the

place where the damage occurred is unknown, the freight forwarder must specify the

sequence of transportation by documenting the interfaces (Section 7) if requested by

the principal or the consignee. It is to be assumed that the damage occurred during

that stage of the transportation for which the freight forwarder cannot provide a clean

receipt.

25.3 The freight forwarder is obliged to ascertain, through appropriate enquiries and

obtaining evidence, where the damage occurred.

26. Non-contractual claims

The aforementioned releases from and limitations of liability apply also, in accordance

with §§ 434, 436 of the German Commercial Law, to claims not arising out of freight

forwarding contracts.

27. Specific responsibility

The aforementioned releases from and limitations of liability do not apply, if the

damage was caused:

27.1 By intent or gross negligence of the freight forwarder or his management staff or by

violation of fundamental duties of the contract in which case damage claims shall be

limited to foreseeable, typical damage;

27.2 by the freight forwarder in cases covered by §§ 425 pp, 461 Abs. 1 of the German

Commercial Law or by persons specified in §§ 428, 462 of the German Commercial

Law acting intentionally or recklessly, knowing that damage to the goods would be

probable.

28. Notification of a claim

Claims have to be made in accordance with § 438 of the German Commercial Law.

29. Freight forwarding insurance

29.1 The freight forwarder is obliged to cover, at going market rates, his transport-related

liability according to ADSp and as legally required to cover standard liabilities with an

insurer of his choice.

29.2 Agreements for maximum compensation per claim, event and year are permitted; also

contributions from the freight forwarder.

29.3 The freight forwarder may only refer to the ADSp towards his principal if he has

arranged sufficient insurance cover at the time of the forwarding instructions are issued.

29.4 If requested by the principal, the freight forwarder has to provide proof of this liability

insurance cover

30. Place of fulfilment, place of jurisdiction, applicable law

30.1 The place of fulfilment for all parties to the contract is the location of that branch office

of the freight forwarder at which the instructions are directed.

30.2 The place of jurisdiction for all disputes arising out the instruction is for all

participants, so far as they are business people, exclusively the location of that

branch office of the freight forwarder at which the instructions are directed.

30.3 The legal relationship between the freight forwarder and the principal

 

 

 

Obsługa klienta Kontakt Tu jesteśmy

ETG Eurotrading Polska

ul.Świerczewska 12

71-066 Szczecin

Polska

 

Telefon:

+48  91 433 74 65

© Copyright 2016 ETG Eurotrading Polska